ผลรวมเปรียบเสมือนบทสรุปของชีวิตเจ้าของเบอร์มงคล

เบอร์แต่ละคนส่วนใหญ่จะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันในเบอร์ อย …

Continue reading ‘ผลรวมเปรียบเสมือนบทสรุปของชีวิตเจ้าของเบอร์มงคล’ »