โรคความตึงเครียด กำลังระบาดเป็นอย่างมากกับคนไทยทุกคน !!

ในตอนนี้เมืองไทยได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของสามัญชนที่เพิ่มมาขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียว ทำให้มีสภาพการณ์ของการคลังข้างในครอบครัวหรือตัวเองมีการอัตคัด ซึ่งผลพวงนี้มีต้นเหตุที่เกิดจากสังคมในตอนนี้ของเมืองไทยได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีรวมทั้งธุรกิจต่างๆมากขึ้นมากมายก่ายกอง แล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเองก็มีอัตราการประลองของธุรกิจกันจำนวนมาก ซึ่งจากการประลองทางธุรกิจนี้มีผลต่อราษฎรที่อยู่ภายในประเทศไทยในเรื่องอัตราการจ้างแรงงานที่เกิดขึ้นในตอนนี้ โดยอัตราการจ้างแรงงานก่อให้เกิดผลเสียต่อสถานการณ์ความตึงเครียดของราษฎรได้เช่นไร ผลพวงนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าสามัญชนไทยในตอนนี้ได้มีอัตราที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดว่ายังอาจมีอัตรามวลชนที่ยังคงเพิ่มตลอดไป ทำให้ต้นสายปลายเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการมากขึ้นของราษฎรมาก่อให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการว่าจ้างเข้ามา ธุรกิจที่มีการดำเนินการในขณะนี้ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

ซึ่งทำให้จะต้องมีการเลิกว่าจ้างบุคลากรสถานที่สำหรับทำงานอยู่ก่อนแล้วก็แก่ที่มาก็เลยไม่ผ่านสามารถดำเนินงานบ้างอย่างได้ ซึ่งจากการที่ธุรกิจปรับปรุงทางเทคโนโลยีนั้น จำต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยนี้เพื่อมาร่วมดำเนินงานไปกับธุรกิจที่ทำ ซึ่งจะกระทำว่าจ้างมวลชนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาจำนวนมาก ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้มีการเกิดการเลิกว่าจ้างในธุรกิจต่างๆภายในประเทศไทยเยอะมากๆ จากผลพวงนั้นทำให้คนที่โดยเลิกว่าจ้างงานกำเนิดสถานการณ์ความเคร่งเครียดเข้าแทรกขึ้นมา แล้วก็ยังมีอัตราที่มากขึ้นเรื่อยๆจากสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ที่ต้องมี ค่าใช้สอยในเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของตนเองรวมทั้งครอบครัว ก็เลยเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้พลเมืองในประเทศไทย ณ ขณะนี้มีสภาพการณ์ความตึงเครียดกันมากขึ้นเรื่อยๆ

จากการสำรวจพบว่าคนที่มีสภาพการณ์ทางความเคร่งเครียดสูงที่สุดในขณะนี้ส่วนมากมาจากคนที่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี หรือวัยรุ่น รวมทั้ง ตั้งแต่ช่วงอายุ 50 – 60 ปี วัยแก่ นั้นมีสถานการณ์ความตึงเครียดสูงที่สุด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ได้มีการชิงชัยทางธุรกิจกันมากเพิ่มขึ้น แม้กระนั้นสภาพเศรษฐกิจยังปราศจากความแน่ๆ ก็เลยมีอัตราการว่าจ้างที่จำกัด ซึ่งในตอนวัยรุ่น เมื่อทำการค้นคว้าจบใหม่แล้วอยากได้หางานทำเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงชีพตนเองหรือครอบครัว ทำให้จะต้องมีการประลองกับวัยรุ่นที่พึ่งพิงเรียนจบมาด้วยเหมือนกัน เพื่อจะทำงาน ได้ผลให้มีอัตราคนที่ไม่มีงานทำเยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ ตอนวัยแก่เองก็กำเนิดอุปสรรคต่อการเลิกว่าจ้างงานเนื่องด้วยมีช่วงอายุที่ออกจะมากมายทำให้ธุรกิจที่ว่าจ้างอยู่ในขณะนี้เลิกว่าจ้าง ซึ่งราวกับการตัดทอนกำลังด้านการเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตนไป ก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้สภาพการณ์ความตึงเครียดของราษฎรไทยในตอนวัยรุ่น และก็วัยแก่ มีอัตราที่มากขึ้นสูงเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้จากทั้งยังปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดของตน หรือปัจจัยภายนอกที่มาจากเศรษฐกิจของสังคมไทยในขณะนี้